Mae Menter Iaith Môn yn fenter egniol, flaengar sydd yn cynnig cyfleoedd amrywiol a chyffrous i bawb drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ein nod yw sicrhau fod Ynys Môn yn parhau yn gadarnle i’r Gymraeg. Byddwn yn darparu cyfleoedd a phrofiadau sy’n annog holl drigolion yr ynys i arddel y Gymraeg yn hyderus a balch yn eu cymunedau, a thrwy hynny yn eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau personol a chymdeithasol.