Menter Iaith Môn

Cefnogi | Darparu | Hyrwyddo

Disgyblion yn dathlu cerddoriaeth Gymraeg

Disgyblion yn dathlu cerddoriaeth Gymraeg Bydd degau o ddisgyblion o ysgolion uwchradd yng Ngwynedd a Môn yn dod ynghyd i ddathlu Dydd Miwsig Cymru. Mae Llwyddo’n Lleol 2050 ar y cyd gyda Menter Iaith Môn yn trefnu diwrnod o ddathliadau yng Ngaleri, Caernarfon ar y...

Datganiad i’r cyfryngau

Lansio OgiOgi ar gyfer rhieni hAPus Bydd ap dwyieithog, cyntaf o’i fath, ar gyfer rhieni a phlant ifanc yn cael ei lansio ym mharc gwyddoniaeth M-SParc ar ddydd Llun, 7 Mawrth 2022. Mae ap OgiOgi yn drysorfa o wybodaeth sy’n cynnig dros 400 o ddolenni defnyddiol at...

CRONFA NEWYDD YN RHOI HWB I’R GYMRAEG

Mae Menter Iaith Môn wedi llwyddo i sicrhau dros £250,000 o’r Gronfa Adfywio Cymunedol gan Lywodraeth y DU er mwyn hyrwyddo a diogelu’r Gymraeg ar yr ynys. Mae’r Fenter yn rhan o rwydwaith o fentrau sy’n gweithio dros y Gymraeg mewn cymunedau ar hyd a lled y wlad....

CYFLE I DDWEUD EICH DWEUD AM DDEFNYDD O’R GYMRAEG YM MÔN

Mae galw ar holl drigolion Ynys Môn i gymryd rhan mewn arolwg i gasglu darlun llawn o ddefnydd yr iaith Gymraeg ar yr ynys. Sicrhaodd Menter Iaith Môn a Chyngor Sir Ynys Môn gyllideb drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU i gomisiynu Prifysgol Bangor i gwblhau’r gwaith...
Pob lwc i'r bois yfory! @WelshRugbyUnion 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cofia mai @S4C yw'r lle i glywed sylwebaeth ar ei orau 🏉 Say it… https://t.co/AbsS1U3HLP

Darllen mwy...

Calendr