Mentrau Iaith Cymru

Amdanom ni

Mae’r Mentrau Iaith yn fudiadau cymunedol, gwirfoddol a deinamig sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Cymru, ac mae Mentrau Iaith Cymru yn cefnogi eu gwaith yn genedlaethol i gynyddu’r defnydd o’r iaith yn ein cymunedau.

Sefydlwyd Menter Môn yn 1995 gyda’r prif amcan o wneud y mwyaf o’r amrywiol adnoddau sydd gennym. Sefydlwyd Menter Iaith Môn yn rhan o’r asiantaeth fenter yn 1997 yn dilyn cais llwyddiannus i Fwrdd yr Iaith Gymraeg. 18 mlynedd yn ddiweddarach mae Menter Iaith Môn yn darparu trawstoriad o ddarpariaethau a gweithgareddau sy’n cefnogi ymdrechion i gynnal y Gymraeg yn lleol, ac yn darparu cyfleoedd i breswylwyr yr Ynys ddefnyddio’u Cymraeg.

Cyflawnir y gwaith gan 8 aelod o staff a 4 gweithiwr llawrydd rheolaidd. Cefnogir ein gwaith gan 18 o wirfoddolwyr. Mae ein prif swyddfa wedi ei lleoli yn Neuadd y Dref, Llangefni ond mae nifer o’n gweithrgareddau yn cael eu cynnal yn ein cymunedau.

Rydym ni’n rhan o rwydwaith cenedlaethol Mentrau Iaith Cymru ble ceir cefnogaeth a hyfforddiant gyson er mwyn datblygu sgiliau, dylanwadu yn genedlaethol a chefnogi ymdrechion Gymru benbaladr i roi statws i’r Gymraeg.

 

Cwrdd â'r Tîm

 • Nia Wyn Thomas
  Nia Wyn Thomas

  Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR

  Anfon e-bost at Nia Wyn Thomas

  Nia Wyn Thomas

  Swyddog Ieuenctid

  Hoffi? Cerdded a dringo mynyddoedd, bod tu allan, fy nhŷ bach (nad yw’n) dwt a choginio!

  Beth sydd yn bwysig?  Teulu, ffrindiau a chariad. Parch at eraill ac at chdi dy hun.  Gweithio i  gefnogi’r Gymraeg.  Mwynhau.

  Sgiliau amherthnasol? Fedrai siarad chydig bach o Sbaeneg.

  Cyfrinach (sy ddim yn gyfrinach bellach)? Dw i’n lliwio fy ngwallt yn rheolaidd i guddio fy ngwallt gwyn!!

 • Helen Thomas
  Helen Thomas

  Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR

  Anfon e-bost at Helen Thomas

  Helen Thomas

  Prif Swyddog

 • Hanna Huws
  Hanna Huws

  Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR

  Anfon e-bost at Hanna Huws

  Hanna Huws

  Swyddog Teuluoedd

 • Huw Owen
  Huw Owen

  Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR

  Anfon e-bost at Huw Owen

  Huw Owen

  Cydlynydd Bocsŵn

 • Richard Owen
  Richard Owen

  Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR

  Anfon e-bost at Richard Owen

  Richard Owen

  Tiwtor Bocsŵn

 • Aaron Morris
  Aaron Morris

  Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR

  Anfon e-bost at Aaron Morris

  Aaron Morris

  Swyddog WiciMôn

 • Angharad Jones
  Angharad Jones

  Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR

  Anfon e-bost at Angharad Jones

  Angharad Jones

  Swyddog ardal Caergybi

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -