Mentrau Iaith Cymru

Cysylltu

Mae Menter Iaith Môn yn cefnogi eich gwaith a’ch ymdrechion chi i gefnogi a hyrwyddo’r Gymraeg yn eich cymunedau, ysgolion, grwpiau ac yn y cartref. Os am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag un o’r swyddogion canlynol neu gallwch ddefnyddio’r ffurflen i’r dde.

Helen Thomas - Prif Swyddog
Neuadd
Llangefni,
LL77 7LR
01248 725 733

Nia Thomas - Swyddog Theatr Ieuenctid Môn
The Town Hall,
Llangefni,
LL77 7LR
01248 725 731

Hanna Huws - Swyddog Cymraeg i Deuluoedd
The Town Hall,
Llangefni,
LL77 7LR
01248 725 709

Huw Owen - Cydlynydd Bocsŵn
The Town Hall
Llangefni,
LL77 7LR
01248 725715 / 01248 751398 / 0771736790

Richard Owen - Tiwtor Bocsŵn
The Town Hall,
Llangefni,
LL77 7LR
01248 725715 / 01248 751398 / 0771736790

Gwen Elin - Swyddog Iaith – Ardal Caergybi
The Town Hall,
Llangefni,
LL77 7LR
01248 725 700


Enw

E-bost

Pwnc

Neges

X
- Enter Your Location -
- or -