Mentrau Iaith Cymru

Hyrwyddo’r Gymraeg

As each Menter (Language Initiative) is an independent and unique organisation, there are variations in the details of the aims and mission statements of each individual Menter.

Serch hynny mae pob un Menter a MIC yn rhannu’r nod o hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn y gymuned

YsgolBerllanDeg_29Mai 2015_km016

Mae siarter Mentrau Iaith Cymru, a ddatblygwyd ac a mabwysiadwyd ar y cyd â gweddill y Mentrau Iaith yn 2013, yn amlinellu’r egwyddorion a gwerthoedd craidd y mae pob Menter yn eu rhannu, ac mae pob un ohonynt yn ymrwymo i weithredu er budd y Gymraeg yn eu cymunedau trwy:

  • Adfywio’r Gymraeg trwy ddatblygu ein cymunedau
  • Codi hyder siaradwyr a dysgwyr y Gymraeg i’w defnyddio ym mhob agwedd ar fywyd
  • Gweithio mewn partneriaeth gyda’n gilydd ac eraill er mwyn integreiddio’r Gymraeg i bob agwedd ar fywyd
  • Creu a chefnogi swyddi Cymraeg
  • Rhannu a hyrwyddo gwerth y Gymraeg gyda theuluoedd, plant a phobl ifanc
  • Cefnogi Mentrau Iaith Cymru a gwaith ein gilydd

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -