Newyddion

Datganiad i’r cyfryngau

Lansio OgiOgi ar gyfer rhieni hAPus Bydd ap dwyieithog, cyntaf o’i fath, ar gyfer rhieni a phlant ifanc yn cael ei lansio ym mharc gwyddoniaeth M-SParc ar ddydd Llun, 7 Mawrth 2022. Mae ap OgiOgi yn drysorfa o wybodaeth sy’n cynnig dros 400 o ddolenni defnyddiol at...

CRONFA NEWYDD YN RHOI HWB I’R GYMRAEG

Mae Menter Iaith Môn wedi llwyddo i sicrhau dros £250,000 o’r Gronfa Adfywio Cymunedol gan Lywodraeth y DU er mwyn hyrwyddo a diogelu’r Gymraeg ar yr ynys. Mae’r Fenter yn rhan o rwydwaith o fentrau sy’n gweithio dros y Gymraeg mewn cymunedau ar hyd a lled y wlad....

CYFLE I DDWEUD EICH DWEUD AM DDEFNYDD O’R GYMRAEG YM MÔN

CYFLE I DDWEUD EICH DWEUD AM DDEFNYDD O’R GYMRAEG YM MÔN

Mae galw ar holl drigolion Ynys Môn i gymryd rhan mewn arolwg i gasglu darlun llawn o ddefnydd yr iaith Gymraeg ar yr ynys. Sicrhaodd Menter Iaith Môn a Chyngor Sir Ynys Môn gyllideb drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU i gomisiynu Prifysgol Bangor i gwblhau’r gwaith...