Mentrau Iaith Cymru

Diwrnod o Hwyl yng Nglan-llyn i ddathlu’r Gymraeg

Postiwyd Monday October 10th, 2016 yng nghategori Newyddion

Cynigir diwrnod antur yng Nglan-llyn i deuluoedd o Fôn ar ddiwrnod cenedlaethol dathlu’r Gymraeg ‘Shwmae Su’mae!’, ar Ddydd Sadwrn y 15fed o Hydref 2016. Dywed Helen Thomas, arweinydd Menter Iaith Môn: “Rhwng cyffro’r Haf a pharatoadau’r Nadolig, mae hwn yn gyfle euraidd i blant a phobl ifanc, yn ogystal â’u rhieni, gofalwyr neu neiniau a theidiau, i dreulio diwrnod o hwyl yn yr awyr agored. Cawsom adborth gwych gan deuluoedd a fynychodd yn y gorffennol, wrth fwynhau ar y llyn ac ar y rhaffau, gan gydweithio, sgrechian a chwerthin i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.”

Mae’r diwrnod yn cynnwys pedwar gweithgaredd dan arweiniad hyfforddwyr profiadol Glan-llyn sef rhwyfo, canŵio, bowlio deg, a chwrs rhaffau a chludiant bws o Ynys Môn (Bodedern, Llangefni a Llanfairpwll). Mae gwersyll yr Urdd Glan-llyn, ger y Bala, yn gyrchfan poblogaidd iawn drwy gydol y flwyddyn i blant a phobl ifanc. Bydd croeso i bawb o bob oedran ymuno â thaith Môn, gan gynnwys dysgwyr sydd am drochi yn y Gymraeg mewn cwmni hwyliog anffurfiol. Cynigir y pecyn cyflawn o weithgareddau antur, bws a chinio cynnes am bris gostyngol iawn: o £5 i blant dan 4, £15 i blant oed 4-8, £20 i blant oed 9-11, a £25 bobl ifanc ac oedolion. Ceir mwy o wybodaeth gan Menter Iaith Môn drwy e-bostio hanna@mentermon.com neu alw 01248 725 709. Cofrestrir y mynychwyr ar sail cyntaf i’r felin, gyda dyddiad cau erbyn dydd Gwener 30 o Fedi.

Nod Menter Iaith Môn yw hyrwyddo a hwyluso defnydd o’r Gymraeg ym Môn, gan gynnig cyfleoedd a phrofiadau hwyliog yn y Gymraeg i ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol unigolion a’u galluogi i gyfrannu at wead y gymuned. Ceir y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau amrywiol Menter Iaith Môn i bobl ifanc, teuluoedd a chymunedau ar https://twitter.com/MonIaith ac https://www.facebook.com/Menter.Iaith.Mon/.

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -