Mentrau Iaith Cymru

Gwledd Gŵyl Cefni 2017!

Postiwyd Wednesday June 28th, 2017 yng nghategori Newyddion

Cafwyd gwledd a hanner draw yng Ngŵyl Cefni eleni!

Er gwaetha rhagolygon digalon y tywydd, fe ddaeth yr haul i dywynnu arnom ni wrth i Gwilym Bowen Rhys, Yr Angen, Daniel Lloyd a Mr Pinc a Geraint Jarman gymryd i’r llwyfan.

 

 

Roedd sawl digwyddiad yn arwain at y dydd Sadwrn, ac i gychwyn popeth ar y nos Fercher roedd Cwis yng ngofal Rhys Morgan.  Roedd hi’n gwis amrywiol, creadigol ac heriol dros ben gyda tîm ‘Dim Syniad’ yn dod yn fuddugol (unwaith eto!!). Da iawn bawb!

Roedd y prynhawn dydd Iau yn gyfle i deuluoedd ddod draw i Oriel Môn er mwyn creu gwaith celf 3D anhygoel er diben gorymdaith yr ŵyl.  Daeth yr artist Eleri Jones i arwain ar y sesiwn a llwyddodd y plant a’u rhieni i greu offerynnau o bob lliw a llun.  Cafodd y gwaith ei arddangos fel rhan o’r Bore o Hwyl ar y dydd Sadwrn ac rydym yn hynod ddiolchgar i’r Oriel am drefnu gweithgaredd ar ein cyfer.

 

Gwledd gerddorol oedd nos Wener gydag Alys Williams a chefnogaeth gan fand ifanc lleol, Gwilym.  Llwyddodd Alys ynghyd â’r cerddorion hynod dalentog i’n swyno ni’n llwyr gyda’i chaneuon gwreiddiol, dirdynnol a theimladwy.  Roedd ambell ddeigryn yn y gynulleidfa wrth i’r caneuon gyffwrdd tant personol gyda sawl un, a chaneuon eraill yn cael y gynulleidfa ar eu traed yn dawnsio!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yna, cyrhaeddodd y dydd Sadwrn, ac er gwaetha’r gwynt a’r glaw roedd y Capel dan ei sang gyda theuluoedd ifanc yr ardal.  Croesawyd Dona Direidi, Lobs a Seren, Sali Mali, Superted, Magi Ann a Selog i Langefni er mwyn canu, dawnsio a chwarae gemau gyda’r gynulleidfa.  Gorymdeithiodd y criw draw i Westy’r Bull i gysgodi o’r glaw am gyfle i gyfarfod y cymeriadau S4C a thynnu lluniau gyda’u harwyr.

Cychwynnodd y gerddoriaeth byw yn y Bull wrth i ni groesawu Y Brodyr Magee, Carma, Beth Frazer a Meinir Gwilym i ganu, a drwy wyrth a chanu swynol Meinir daeth yr haul allan i’n cyfarch.

Fe beidiodd y glaw, a daeth y dorf i fwynhau alawon gwerinol Gwilym Bowen Rhys, caneuon anthemig Yr Angen – (pwy all beidio â chanu i’r ‘Boi Bach Sgint’!?), clasuron Daniel Lloyd a Mr Pinc yn ogystal â chymysgedd o ganeuon newydd sbon wedi 7 mlynedd o seibiant.  Yn perfformio hefyd ger y brif lwyfan oedd Band Samba, Canolfan Addysg y Bont sy’n denu torf i’r ŵyl ers rhai blynyddoedd bellach.  O dan arweiniad Gethin Tomos fe lwyddodd y band i greu rhythmau bywiog – a hyd yn oed fersiwn Samba o Insomnia gan Faithless – rhywbeth na dybiwn i fyth!

I goroni’r cyfan, daeth Geraint Jarman a’r band i berfformio dros awr o set i’w ddilynwyr brwd o Ynys Môn.  Roedd pawb yn mynd i’r awen ac yn dawnsio’n ffynci i ‘Tacsi i’r Tywyllwch’, ‘Ethiopia Newydd’ a sawl  clasur arall.

Braint oedd gwahodd yr holl artistiaid i lwyfan lleol Llangefni.

Diolch i bawb am eu cyfraniad i’r ŵyl eleni. Diolch i’r arianwyr, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa’r Degwm CSYM, Menter Iaith Môn ac i gwmnïau / mentrau lleol, Sign Factory, Contractwyr Alun Griffiths, Oriel Môn, Môn FM, Menter Gymdeithasol Llangefni, Theatr Fach a Menter Môn am eu cefnogaeth. Diolch i’r holl wirfoddolwyr ac i griw sain a goleuo MAD am eu hyblygrwydd i ymateb i’r tywydd garw ar y diwrnod.

Ymlaen â ni – 2018!

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -