Mentrau Iaith Cymru

Gŵyl Cefni Gwefreiddiol Eleni!

Postiwyd Friday May 12th, 2017 yng nghategori Newyddion

Mae uchafbwyntiau Gŵyl Cefni, o’r 7fed i’r 10fed o Fehefin, newydd ei gyhoeddi ac mae’r ymateb eisoes wedi bod yn frwd. Eicon o’r sîn Gymraeg, Geraint Jarman, fydd uchafbwynt y Gig Mawr ger y Bull yn Llangefni, gyda llu o fandiau poblogaidd i’w gefnogi ar brynhawn a nos Sadwrn 10ed o Fehefin. Y newyddion da yw fod Pwyllgor Gŵyl Cefni, gyda nawdd y Cyngor Celfyddydau a’r Loteri Genedlaethol, am fod yn medru cynnig mynediad am ddim i’r Gig Fawr.

 

Dywedodd Nia Thomas, Swyddog Ieuenctid Menter Iaith Môn sydd ar Bwyllgor Gŵyl Cefni, “Dwi wedi cyffroi’n arw fod Geraint Jarman wedi cytuno i ddod draw i Ŵyl Cefni. Fe glywais i o yn Eisteddfod Meifod ac mi oedd o’n briliant! Dwi’n hoffi’r ffync yn ei gerddoriaeth ac mae’n un o’r cerddorion yna sy’n llwyddo creu awyrgylch gwych i gynulleidfa o bob oed!”

 

“Mae am fod yn Ŵyl ffantastig gyda chymaint o amrywiaeth a rhywbeth at ddant pawb: noson gwis yn y Railway ar Nos Fercher; gweithdy celf i blant yn Oriel Môn ar brynhawn Iau; gig y rhyfeddol Alys Williams a’r band gyda Gwilym yn cefnogi ar y Nos Wener yn Theatr Fach; bore Sadwrn o hwyl a sioe i’r teulu yng Nghapel Moreia gyda chymeriadau S4C; ac yna’r Gig Fawr gyda mwy na 10 o fandiau rhwng 12 a 8pm ar Ddydd Sadwrn, heb anghofio y bydd Menter Gymdeithasol Llangefni yn trefnu gweithgareddau i deuluoedd a bwyd ar safle’r farchnad hefyd.”

 

Poster Gŵyl Cefni 2017

Poster Gŵyl Cefni 2017

Un sy’n brofiadol yn mentora bandiau ifanc drwy’r prosiect Bocsŵn yw Huw Owen, aka y cerddor ‘Mr Huw’, a ddywedodd: “Tra bod gan Geraint Jarman wreiddiau teuluol ym Môn, mae ei wreiddiau cerddorol yn fyd-eang gan gynnwys profiadau reggae cynnar yn Jamaica. ‘Tacsi i’r Tywyllwch’, ‘Ethiopia Newydd’, ‘Atgof fel Angor’, mae’r boi yn athrylith… ac am fod yn denu cynulleidfa o bob cefndir i fod yn gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg yn Llangefni. A chyda phrofiad o hanner canrif o angerdd dros gerddoriaeth Cymraeg fodern, pwy gwell i ysbrydoli rhai o’r bandiau ifanc o Fôn fydd yn perfformio, fel ‘Carma’ gyda’u sain cyffrous, ac ‘(An)naearol’ gyda’u caneuon bachog, gan roi hwb i fandiau newydd wrth ehangu eu gorwelion daearyddol a cherddorol.”

 

Ychwanegodd Nia Thomas: “Diolch i waith diflino’r Pwyllgor ers 17 mlynedd, mae Gŵyl Cefni yn ddyddiad sefydlog yng nghalendr yr Ynys ac mae bob amser yn braf cael denu cynulleidfaoedd newydd a chroesawu pobl o bell ac agos. Mae cymaint am fod yn digwydd eleni ac mi fyddwn yn rhyddhau mwy o fanylion wrth fynd yn ein blaenau ond yn y cyfamser rwyf am bwyso ar bawb i’n dilyn ar facebook Gŵyl Cefni neu ar trydar @moniaith.”

 

“Er y bydd y Gig Mawr yn rhad ac am ddim, mae’n bwysig archebu rhai o’r digwyddiadau eraill rhagflaen, gan y bydd tocynnau a llefydd yn mynd yn sydyn. Medrwch ffonio Menter Iaith Môn ar 01248 725700 i archebu tocyn i Gig Alys Williams a’r band/Gwilym, yn Theatr Fach gyda bar 9/6/17 (am £7 /£5 dan 18), neu ar gyfer gweithdy celf Oriel Môn 4-6pm 8/6/17 i wneud addurniadau ar gyfer yr orymdaith 10/6/2017 (gweithdy am ddim ond nifer cyfyngedig i 25 plentyn). Yn ogystal, er bod y Bore o Hwyl i’r Teulu am ddim, mae mynediad drwy ddangos ‘tocyn’ sydd ar ffurf band garddwrn sydd ar gael rhagflaen o siop Cwpwrdd Cornel Llangefni (01248 750218). O brofiad, gan gofio mai cymeriadau poblogaidd S4C i blant fydd yn ymddangos, mi fydd y tocynnau i’r gweithgaredd yma yn mynd yn sydyn hefyd.”

 

Trefnir yr Ŵyl flynyddol gan Bwyllgor Gŵyl Cefni a derbynnir cefnogaeth mewn da neu nawdd gan Menter Iaith Môn, Cyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Oriel Môn, Cyngor Sir Ynys Môn, The Sign Factory, a Menter Gymdeithasol Llangefni.

 

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -