Mentrau Iaith Cymru

Llwyddiant Ysgubol i Parêd Caergybi

Postiwyd Wednesday March 1st, 2017 yng nghategori Newyddion

Roedd Parêd Gŵyl Dewi Cyntaf erioed Caergybi yn llwyddiant ysgubol, diolch i’r bartneriaeth gadarn rhwng grwpiau cymunedol, yr holl ysgolion lleol a’r busnesau. Cafwyd dros 600 o blant a phobl ifanc yn dathlu a chanu yn y stryd i gymeradwyaeth y trigolion lleol ac ymwelwyr.

Roedd y plant yn morio canu caneuon megis ‘Cofia Dewi’, ‘Calon Lân’, ‘Dwi’n Gymro, Dwi’n Gymraes’ ac wrth gwrs ‘Hen Wlad fy Nhadau’ tra bod band Blocosŵn yn gwneud pawb yn ysgafndroed wrth orymdeithio i rythmau samba.

Roedd y stryd fawr yn llawn ymwelwyr a pherchnogion busnes yn edmygu’r plant yn eu gwisgoedd amryliw Cymreig a’u haddurniadau dychmygus gwerth eu gweld. I groesawu’r orymdaith ger y llyfrgell roedd Gwion Tegid, sef ‘Barry’ o’r gyfres boblogaidd S4C ‘Rownd a Rownd’ yng nghwmni cymeriadau hoffus Cymraeg Mr Urdd, Dewin, Selog a Magi Ann.

I goroni’r cyfan cafwyd cyngerdd gan y plant yn Neuadd y Dref ble croesawyd cynulleidfa gan Faeres y Dref, Ann Kennedy. Diolchodd pennaeth Ysgol Cybi newydd yr holl ysgolion oedd wedi cymryd rhan sef ysgolion Llaingoch, Kingsland, Llanfawr, Parch Thomas Ellis, Y Parc, Morswyn, Santes Fair ac Ysgol Uwchradd Caergybi. Diolchodd hefyd i’r bartneriaeth gref a gefnogodd yr ysgolion sef: Menter Iaith Môn, MônCF, Cyngor Tref Caergybi, yr Urdd, y Bwrdd Crwn, Cyngor Sir Ynys Môn, Mudiad Meithrin, Dechrau’n Dêg, Eglwys Santes Fair, Eglwys Cybi, Siarter Iaith Ysgolion Môn, Merched y Wawr, CFFI, Gwasanaeth Ieuenctid, Camau Cerdd CGWM, a’r gwirfoddolwyr ifanc.

Dywedodd Helen Thomas, sy’n arwain Menter Iaith Môn, ac yn un o Gaergybi: “Derbyniais negeseuon hyfryd o gefnogaeth i’r bartneriaeth a drefnodd y parêd, gan gynnwys negeseuon am sut y bu i ganu’r disgyblion gyffwrdd y gwrandawyr wrth i atgofion melys lifo, gan adael rhai yn agos i ddagrau.”

Ychwanegodd Gwen Elin, Menter Iaith Môn, sy’n cynnal gweithgareddau pontio Cymraeg rhwng disgyblion Ysgol Uwchradd Caergybi a busnesau’r dref: “Ar ôl holl fwrlwm heddiw rwy’n edrych ymlaen at barhau gyda’r croeso Cymraeg yng Nghaergybi gan fusnesau a phobl ifanc y dref mewn da bryd i’r Eisteddfod ym Mis Awst.”

O weld y llwyddiant y parêd heddiw deallir fod cyfarfod eisoes wedi ei drefnu i sicrhau parhad a thwf Parêd Caergybi i’r dyfodol.

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -