Mentrau Iaith Cymru

Newyddion – Bandiau’r Rhwydwaith yn perfformio dros yr haf!

Postiwyd Sunday October 16th, 2016 yng nghategori Newyddion

Ers ei sefydlu mae Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc wedi cefnogi dros 5 o fandiau newydd i sefydlu a pherfformio. Mae Carma ac Annaearol yn ddau o’r bandiau ifanc cyffrous hyn. Dywed Helen Thomas Prif Swyddog Menter Iaith Môn “ Mae’r Rhwydwaith yn gyfle i bobl ifanc firenio eu sgiliau perfformio, cael arweiniad ar sut i gyd berfformio fel band ac yna cael cymorth a chefnogaeth ar sut i lwyfannu a chynnal noson ar gyfer eu cynulleidfaoedd. O ganlyniad i’r rhwydwaith hwn eleni mae dau fand – Carma ac Annaearol wedi cael sylw a dilynwyr cynyddol. Mae Radio Cymru wedi chwarae eu cerddoriaeth ar C2, mae Carma wedi perfformio mewn 3 gŵyl fawr leol a digwyddiadau eraill lleol, ac mae Annaearol wedi cael sylw’r sîn gerddoriaeth genedlaethol – neb llai na’r Super Furry Animals – yn dangos diddordeb ac yn hoffi eu gwaith!”

Ategodd Huw Owen, Cydlynydd Bocswn “ Rydan ni’n hynod o falch o weld llwyddiant y bandiau ifanc hyn wrth iddyn nhw ddatblygu, gweld ac adnabod eu cyfleoedd eu hunain a medru mwynhau eu diddordeb o greu cerddoriaeth fel rhan o’r sîn Gymraeg. Byddwn ni yn cefnogi’r bandiau tymor yma i drefnu gigs yn nes at y Nadolig, a gyda’r Eisteddfod yn dod i Ynys Môn blwyddyn nesa, rydan ni yn gweithio efo MaesB i sicrhau fod pawb yn mwynhau ac elwa o beth sydd gan ein cerddorion Cymraeg i’w gynnig”.

Mae croeso i unrhyw un ymuno â’r Rhwydwaith – cynnigir cyfleon i ddylunio, marchnata, dysgu am dechnegau sain a goleuo – popeth sydd ei angen ar gyfer trefu gig dda!

Cysylltwch â bocswn@mentermon.com neu ffoniwch 01248751398

Cewch yr wybodaeth ddiweddaraf ar ein tudalennau Facebook a Twitter

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -