Mentrau Iaith Cymru

Twrw Clapio ym Môn dros y Pasg

Postiwyd Tuesday April 4th, 2017 yng nghategori Newyddion

Mi fydd Menter Iaith Môn yn cefnogi cymunedau sydd yn dod ynghyd i ddathlu’r Pasg drwy ‘Glapio Wyau’ rhwng o’r 10fed i’r 12fed o Ebrill. Hen draddodiad yw ‘clapio wyau’ ac mewn pentrefi megis Carreglefn, Rhosybol, Brynsiencyn, Talwrn a Llynfaes mi fydd y plant yn ymgynnull yn y neuadd neu’r ysgol i ddysgu cân syml cyn mynd at y cartrefi i ganu am wyau siocled. Rhan allweddol o’r traddodiad yw’r twrw, ac mi fydd plant Môn am y gorau eto eleni yn creu ‘clapiwr’ o bren fydd yn ddigon swnllyd i godi twrw iddynt ymlwybro drwy’r pentrefi.

Mae croeso i bawb ymuno yn y gweithgareddau, sy’n boblogaidd iawn gyda’r plant wrth iddynt fwynhau llond bag o siocledi a chael hwyl hefyd yn gwneud crefftau. Ar ddydd Llun 10/4/17 bydd y Clapio Wyau yn dechrau yn Ysgol Carreglefn am 10yb ac yna yn Ysgol Rhosybol am 2pm, ar y dydd Mawrth11/4/17 fe fyddant wrthi yn y Ganolfan Brynsiencyn am 10yb, ac ar ddydd Mercher 12/4/17 fe fydd y twrw’n dechrau yn Neuadd Talwrn am 10yb, ac yna yn Neuadd Bodwrog, Llynfaes am 2yp. Codir £2 i bob plentyn am y gweithgaredd, sy’n cynnwys gwneud clapiwr, ac mae disgwyl i bob plentyn fod yn mynychu gydag oedolyn.

Dywedodd Helen Thomas, sy’n arwain Menter Iaith Môn: “Bu gofyn mawr o du rhai o’r pentrefi, gan fod y plant yn edrych ymlaen yn arw i gael wyau siocled a chael gwneud crefftau. Mae’n hyfryd gweld cymunedau a rhieni’r plant ifanc yn awyddus i gefnogi’n traddodiadau Cymreig. Wrth reswm, mawr yw ein diolch i’r caredigion sydd mor barod i agor eu drysau i’r canu ac i ddosbarthu wyau i’r plant.”

Capsiwn llun: Rhigwm traddodiadol plant Môn wrth gasglu wyau o’r cartrefi: “Clap, clap, gofyn wy, hogia bacha r y plwy, plîs ga’i wy?’

Am fwy o fanylion cysylltwch â Hanna ar 07703671265 neu hanna@mentermon.com

Lawrlwythwch y Poster Yma.

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -