Mentrau Iaith Cymru

Bocswn

Creu cerddoriaeth a rhoi cyfleon newydd i bobl ifanc Ynys Môn.

Sefydlwyd Bocsŵn er mwyn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc gael profiadau cerddorol a chelfyddydau perfformio cadarnhaol. Gall pawb gymryd rhan yn sesiynau Bocsŵn – beth bynnag fo gallu, profiadau a gwybodaeth o gerddoriaeth a pherfformio  – sicrhau fod buddiolwyr yn mwynhau sy’n bwysig i ni. Mae ein sylw ni ar gymryd rhan lawn ac annog creadigrwydd. Mae’r gwasanaethau yn amrywio o’r profiadau cyntaf i ddechreuwyr, hyd at ddarparu gweithdai arbennigol sy’n cefnogi datblygiad ein pobl ifanc talentog.

Mae cerddoriaeth yn rhywbeth anghygoel.  Mae ei apêl  mor eang, ac â’r gallu i gyffwrdd pawb a’u effeithio.

Mae cerddorion ifanc yn arbennig o greadigol ac yn ysbrydoli ei gilydd wrth greu cerddoriaeth.  Dyma’r cerddorion a wnaiff greu’r gerddoriaeth a fydd yn cyffwrdd ac yn effeithio ar genhedlaethau i ddod.

Mae Bocsŵn yn darparu cyfleoedd unigryw i blant a phobl ifanc weithio gyda cerddorion profiadol sy’n eu hannog ac yn eu hysbrydoli i ddysgu sgiliau newydd wrth chwarae offerynnau, cyfansoddi caneuon a recordio’r gwaith yn ein stiwdio bwrpasol.  Defnyddiwn y gerddoriaeth fel arf ar gyfer mynegiant, fel modd o therapi ac er mwyn annog  datblygiad personol.

Rydym yn darparu gweithdai creu cerddoriaeth o safon uchel, am ddim* i blant a phobl ifanc rhwng 7 a 18 oed. Mae’r creu cerddoriaeth yn cynnwys popeth o roc a phop, i gerddoriaeth glasurol a jazz.

Mae Bocsŵn yn darparu holl offerynnau bydd angen i gymeryd rhan yn y gweithgaerddau.  Bydd pawb yn cael y cyfle i weithio dan arweiniad tiwtoriaid profiadol, profesiynol mewn amgylchedd cyfeillgar a llawn hwyl. Er mwyn rhoi gwerth pellach i’r gwaith, mae modd achredu gweithdai.

Yn ystod cyfnod gweithdy Bocsŵn, fe fydd buddiolwyr yn dysgu llu o sgiliau newydd gan gynnwys

  • Gwneud ffrindiau newydd trwy greu cerddoriaeth
  • Dysgu chwarae offerynnau o bob math, drymiau, gitar, bas, allweddellau, Iwcalili
  • Gwella sgiliau gweithio mewn tîm, gweithio’n annibynnol
  • Codi hyder wrth siarad a rhannu syniadau, dysgu gwrando ar farn eraill a thrafod i greu cynnyrch terfynnol

Fe fyddwn ni yn rhoi cefnogaeth a chymorth iti greu band, neu os wyt ti mewn band dy hun beth am ddod yn rhan o’n Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc. Byddwn ni yn rhoi cefnogaeth a chymorth i drefnu a chynnal gigs mewn gwahanol leoliadau ar hyd a lled yr Ynys!

Beth am roi cynnig ar gyfansoddi geiriau a cherddoriaeth ar gyfer ei pherfformio, ac yna fe gewch chi recordio’r gwaith yn ein Stiwdio broffesiynol neu yn eich canolfan chi.  Er mwyn rhoi’r cyffyrddiad personol i’r holl waith bydd cyfle i ddylunio clawr ar gyfer y gerddoriaeth wych ar CD!

Os am arbrofi gyda cherddoriaeth a thechnegau eraill, mae gennym ni offer ar gyfer cyfansoddi gyda thechnoleg Cerddoriaeth

Neges – Am ragor o fanylion neu i archebu lle ar un o ein prosiectau cysylltwch â

Huw a Rich ar bocswn@mentermon.com

01248751398 / 0771736790

Isio help i diwnio’r gitâr a’r Ukelele? Dilyn y dolenni hyn.

Tiwnar gitar – https://truefire.com/guitar-tuner/?utm_source=AdWords&utm_medium=cpc&utm_campaign=guitartuner&gclid=CLnlvvXtgc8CFcsp0wodcNYDzQ

Tiwnar Ukulele – https://ukutuner.com/

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -