Teuluoedd

  • Dangos manteision i rieni i siarad Cymraeg gyda’u plant o’r dechrau
  • Codi hyder rhieni sydd am loywi eu Cymraeg wrth siarad â’u plant
  • Trosglwyddo ffeithiau cywir am werth dwyieithrwydd
  • Cefnogi ymdrechion rhieni i siarad Cymraeg drwy weithgareddau cymdeithasol a rhannu gwybodaeth
  • Cynorthwyo ac annog rhieni i ddewis addysg Gymraeg i’w plant
  • Cefnogi ymdrechion rhieni sydd am ddysgu’r Gymraeg a’u cyfeirio at ddarparwyr
  • Cydweithio â darparwyr y blynyddoedd cynnar ac addysg
  • Cefnogi ymgyrchoedd y llywodraeth

Mae ap OgiOgi yn drysorfa o wybodaeth sy’n cynnig dros 400 o ddolenni defnyddiol at adnoddau lleol a chenedlaethol – yn cynnwys gwybodaeth am feichiogrwydd, iechyd, gwasanaethau, hawliau, lles, a chyfleoedd hamdden. Yn ogystal, mae’n cynnwys adran ar ddatblygiad plant ac arweiniad ar fanteision dwyieithrwydd a defnyddio’r Gymraeg o’r crud. Mae yno hefyd ddigonedd o weithgareddau hwyliog i blant a rhieni fwynhau.

I lawrlwytho, cliciwch yma – OgiOgi | Camau Bach, Small Steps 

Mae mathau’r gweithgareddau sy’n cael eu trefnu yn cynnwys gwyliau gwersylla i’r teulu, teithiau pramiau a sesiynau canu a cherddoriaeth. Am y wybodaeth ddiweddaraf ar ddigwyddiadau i blant a theuluoedd porwch ar adran ‘Newyddion’, neu ar trydar a’n gweplyfr.

 

aelwyd-menter-iaith-mon

 

Selog

 

 

Addysg

 

 

 

Partneriaid ac Adndoddau Defnyddiol