Mentrau Iaith Cymru

Teuluoedd

Although each family on Anglesey is unique, one common challenge for all is the importance of making the right decision about the relevance of the Welsh language to their children's lives. The home is the greatest influencing factor on language choice, and Menter Iaith works to support and encourage families to use and appreciate the Welsh language. This work includes organising regular events for parents and children during the week and informal activities for the family on weekends and during holidays. The aims are:

  • Dangos manteision i rieni i siarad Cymraeg gyda’u plant o’r dechrau
  • Codi hyder rhieni sydd am loywi eu Cymraeg wrth siarad â’u plant
  • Trosglwyddo ffeithiau cywir am werth dwyieithrwydd
  • Cefnogi ymdrechion rhieni i siarad Cymraeg drwy weithgareddau cymdeithasol a rhannu gwybodaeth
  • Cynorthwyo ac annog rhieni i ddewis addysg Gymraeg i’w plant
  • Cefnogi ymdrechion rhieni sydd am ddysgu’r Gymraeg a’u cyfeirio at ddarparwyr
  • Cydweithio â darparwyr y blynyddoedd cynnar ac addysg
  • Cefnogi ymgyrchoedd y llywodraeth

Mae mathau’r gweithgareddau sy’n cael eu trefnu yn cynnwys gwyliau gwersylla i’r teulu, teithiau pramiau a sesiynau canu a cherddoriaeth. Am y wybodaeth ddiweddaraf ar ddigwyddiadau i blant a theuluoedd porwch ar adran ‘Newyddion’, neu ar trydar a’n gweplyfr. Fel arall os ydych am sgwrs i drafod manteision dwyieithrwydd i’ch plentyn neu unrhyw ofidiau perthnasol yna ffoniwch 01248 725709 neu cysylltwch â hanna@mentermon.com.

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -