Mentrau Iaith Cymru

Y Gymraeg

Mae bron i 60% o drigolion Ynys Môn yn siarad Cymraeg. Dyma un o gadarnleoedd y Gymraeg yng Nghymru.

Ond beth yw’r fantais o fedru siarad Cymraeg?

  • Mae dwyieithrwydd yn gwella cyfleoedd i gael gwaith, ac yn agor mwy o ddrysau
  • Mae pobl yn gwerthfawrogi cael cynnig gwasanaeth yn eu mamiaith – ac yn medru trafod materion yn haws yn eu iaith gyntaf
  • Mae ymchwil yn dangos fod dwyieithrwydd yn arafu dementia a symptomau eraill Alzheimer
  • Mae pobl dwyieithog yng Nghymru yn ennill rhwng 8%-10% yn fwy o gyflog bob blwyddyn o’i gymharu efo pobl sy’n siarad un iaith yn unig.

Ond fydd dysgu a siarad dwy iaith yn fy nal fi neu fy mhlentyn yn ôl?

  • Yn aml, mae plant mewn ysgolion dwyieithog ar y blaen wrth ddarllen a chyfriMae pobl unieithog yn lleiafrif yn y byd. Mae 2/3 o boblogaeth y byd yn siarad mwy nag un iaith.
  • Tydi dsgu Cymraeg ddim yn effeithio ar ddysgu Saesneg. Mae ymchwil yn dangos ei fod yn gwella cyfathrebu cyffredinol.
  • Nid oes angen gwneud ymdrech ychwanegol i siarad Saesneg efo plentyn Cymraeg. Bydd yn debygol iawn o ddysgu Saesneg yn naturiol.

Mae dy Gymraeg di’n ddigon da! Dim ots sut ti’n siarad, mae dy eiriadu di werth y byd i blentyn!

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -